Ga naar de inhoud

Novalishoeve

Menu Restaurant > Slow Food - Vintage - Heritage - Authentiek
Novalishoeve, Zorgboerderij, Hoornderweg 46, 1797RA, Texel, Den Hoorn

Het landbouwbedrijf de Novalishoeve  is een gemengd bedrijf met melkkoeien, schapen, akkerbouw, grasklaverweidjes en tuinbouw.

Er wordt gewerkt volgens biologisch – dynamische landbouwmethode waarvan de basis is ontstaan rond 1924 op aanwijzingen van Rudolf Steiner.

Er wordt geboerd met gesloten kringlopen.

We doen dit op 40 ha landbouwgrond, waarvan 10 ha wordt gepacht van Staatsbosbeheer. We verzorgen 25 melkkoeien, 25 stuks jongvee, 2 zeugen (met max 40 vleesvarkens), 100 legkippen, 40 schapen en enkele bijenvolken.

Novalis, pseudoniem van George Friedrich Philipp Freiherr von Hardenberg (1772-1801) dichter jurist en bergbouw ingenieur was èèn van de opvallendste persoonlijkheden in de literaire vroeg romantiek.

Er is een Novalis museum in Schloss Oberwiederstedt in Sachsen – Anhalt, waar ook gevestigd is de internationale Novalis – Gesellschaft e.V de Forschungsstätte für Frühromatik, het Novalis museum en de Novalis stichting.

.Our vegetables come through Goenga Spar Supermarkt from this Biodynamic farm Novalishoeve in Den Hoorn
Terug naar de inhoud