WhiskybarPlaza.nl


Go to content

Main menu:


Ardmore

Whisky Collection Bar > A

ARDMORE 15 years old 40%
Distilled: 1977
Bottled: 1992
Trademark of Proprietors:
Wm. Teacher & Sons Ltd
Gordon & Macphail, Elgin
EMPTY

ARDMORE
18 years old 51,4 %
LAST BOTTLE AND EMPTY
Bottled: 1997
IN CELEBRATION
500 YEARS OF SCOTCH WHISKY
1494 - 1994
James MacArthur & Co, Ltd,
Edinburgh

ARDMORE
22 years old 43 %
LAST BOTTLE AND EMPTY

VINTAGE 1977
Distilled 11.3.77
Cask No. 1184
Bottled 25.3.99
340 Genummerde flessen
Signatory Vintage
Scotch Whisky Co, Ltd, Edinburgh

ARDMORE
14 years old 40 %
LAST BOTTLE AND EMPTY
Distilled 1987
Bottled 2001
Trademark of Proprietors:
Wm. Teacher & Sons Ltd.
Gordon & Macphail, Elgin

ARDMORE
10 years old 43%
THE ULTIMATE SINGLE MALT
SCOTCH WHISKY SELECTION
Distilled 25/2/92
Bottled 28/11/02
Matured in a Bourbon Barrel
Cask no. 1363
The Ultimate Whisky Company, N.L.

ARDMORE
9 years old 60,4% INFO
LAST BOTTLE AND EMPTY
Date Distilled May 90
Date Bottled May 99
Society Cask No. code 66.7
The Scotch Malt Whisky Society,
The Vaults, Leith, Edinburgh

ARDMORE
15 years old 43 % INFO
THE ULTIMATE SINGLE MALT
SCOTCH WHISKY SELECTION
Distilled 26/2/90
Bottled 26/4/05
Matured in a Bourbon Barrel
Cask no. 30011
Numbered Bottles
The Ultimate Whisky Company, N.L.

ARDMORE
13 years old 46 %
THE ULTIMATE SINGLE MALT
SCOTCH WHISKY SELECTION
Single Speyside Malt
Distilled 23/06/92
Bottled 13/02/06
Matured in a Bourbon barrel
Cask no: 4878
Numbered Bottles
Natural Colour
Non Chillfiltered
The Ultimate Whisky Company, N.L

ARDMORE
46 % INFO
TRADITIONAL CASK
Highland Single Malt Scotch Whisky
PEATED
Founded 1898
Matured for a final period in small 19th
Century style "Quarter Casks"
Non-Cill Filtered
Ardmore Distillery, Kennethmont, Aberdeenshire

ARDMORE
1992 14 years old 46 %
Single Speyside Malt
THE ULTIMATE SINGLE MALT
SCOTCH WHISKY SELECTION
Distilled: 23/06/92
Matured in a bourbon barrel
Cask no. 4889
Bottled: 28/03/07
Numbered Bottles
Natural Colour
Non Chillfiltering
The Ultimate Whisky Company, NL

ARDMORE
22 years old 52,3 % INFO
SINGLE CASK
SCOTCH MALT WHISKY
Date Distilled: March 85
Date Bottled: May 07
Outturn: 295 Bottles
Society Cask No. 66.25, Cask Type refill Hogshead
The Scotch Malt Whisky Society,
The Vaults, Leith, Edinburgh
'Pink Ladies and dark chocolate'

ARDMORE 1 9 9 7 59.0 %
15 years old
GORDON & MACPHAIL RESERVE
SINGLE MALT SCOTCH WHISKY
From Ardmore Distillery
Distilled date:21/08/1997
Working with the specialists at
Gordon & Macphail,
Van Wees has selected the cask for
this unique bottling
Exclusively Bottled for Van Wees
Cask Type: Refill Sherry Hogshead
Cask Number: 900665
No. of Bottles: 298
Bottling Month: September 2012
Unchillfiltered
Natural colour
Specially Selected, produced & Bottled by
Gordon & Macphail, Elgin

Colour: Dark straw
Nose: Light and fruity with stewed pears, coconut and a hint of mint
Palate: Initially peppery with ripe banana, toasted malt and citrus note
Finish: Long and warming

ARDMORE 1 9 9 7 58.5 %
15 years old
GORDON & MACPAHIL RESERVE
SINGLE MALT SCOTCH WHISKY
From Ardmore Distillery
Distilled date: 21/08/1997
Working with the specialists at
Gordon & Macphail,
Van Wees has selected the cask for
this unique bottling
Exclusively Bottled for Van Wees
Cask Type: Refill Sherry Hogshead
Cask Number: 900669
No. of Bottles: 312
Bottling Month: September 2012
Unchillfiltered
Natural colour
Specially Selected, produced and Bottled by
Gordon & Macphail, Elgin


Colour: Pale gold
Nose: Fresh and fruity, with a hint of cigar ash. Green apples and milk chocolate
flavours linger.
Finish: Long fruity with a tough of ash.


ARDMORE
VINTAGE 2 0 0 8
5 years old 46 %
THE ULTIMATE SINGLE MALT
SCOTCH WHISKY
Speyside Single Malt
Distilled: 24/06/08
Matured in a Bourbon Barrel
Bottled: 06/11/13
275 Numbered Bottles
Natural Colour
Non Chillfiltration
Selected by The Ultimate Whisky Company.NL


ARDMORE
VINTAGE 2 0 0 3
9 years old 46 %
THE ULTIMATE SINGLE MALT
SCOTCH WHISKY
Speyside Single Malt
Distilled: 11/09/03
Matured in a Hogshead
Bottled: 29/03/13
310 Numbered Bottles
Natural Colour
Non Chillfiltered
Selected by The Ultimate Whisky Company.NL


ARDMORE
INFO
Aged 11 years 58.1 %
SINGLE MALT SCOTCH WHISKY
FROM A SINGLE CASK
Date Distilled: 9th October 2002
Cask Type: Refill Barrel / ex Bourbon
Society Single Cask No: Code:
66.48
Outturn: One of Only 218 Bottles
Scotch Malt Whisky Society,
The Vaults, Leith, Edinburgh
Autumn fairground dramARDMORE INFO
Age 11 years 58,9 %
SINGLE MALT SCOTCH WHISKY
FROM A SINGLE CASK
Date Ditilled: 16th March 2004
Cask Type: Refill Barrel / ex Bourbon
Outturn: One of Only 197 Bottles
Society Single Cask: Code: 6 6. 7 2
The Scotch Malt Whisky Society,
The Vaults, Leith, Edinburgh
Pagan feasting round a fire


ARDMORE
16 years old 40 %
Distilled 1 9 8 1
Single Highland Malt Scotch Whisky
Bottled 1 9 9 7
Trademark of Proprietors:
Wm Teacher & Sons Ltd
Specially Selected, produced & Bottled
By & under the resposiblilty of
Gordon & Macphail, Elgin

ARDMORE INFO
Aged 10 years 61.1 %
SINGLE MALT SCOTCH WHISKY
FROM A SINGLE CASK
Distilled: 5th Oct. 2004
Cask Type: 1st Fill White Wine Hogshead
Outturn: One of Only 268 Bottles
Society Single Cask: CODE: 66,73
The Scotch Malt Whisky Society,
The Vaults, Leith, Edinburgh
Midnight feast at pony club campARDMORE
VINTAGE 2 0 0 8
7 years 46 %
THE ULTIMATE SINGLE MALT
SCOTCH WHISKY
Distilled: 24/06/08
Matured in a Bourbon Barrel
Cask no: 800081
Bottled: 18/11/15
298 Numbered Bottles
Natural Colour
Non Chillfiltered
The Ultimate Whisky Company.NL


ARDMORE INFO
Aged 14 years 54.7 %
SINGLE MALT SCOTCH WHISKY
FROM A SINGLE CASK
Date Distilled: 26th Nov 2001
Cask Type: 1st Fill Barrel / ex Bourbon
Society Single Cask No: Code: 6 6 . 8 3
Outturn: One of Only 222 Bottles
Scotch Malt Whisky Society,
The Vaults, Leith, Edinburgh
A memory of Summer

Highland Malt
Speyside
ARDMORE (1899

Aberdeenshire. Licentiehouder Wm Teacher & Sons Ltd. Onderdeel van Allied Distillers Ltd. Eigendom van Allied Domecq Pic.
Ardmore wil zoveel zeggen als 'grote landtong', en werd gebouwd in 1898 door William Teacher
William Teacher was begonnen in 1830, toen 19 jaar oud met zijn eerste 'Dram shop', waar klanten voor gebruik ter plaatse een glas whisky konden kopen voor drie pennies.
In 1869 bezat hij 18 drankenwinkels en begom hij zich toe te leggen op het blenden van whisky.
In 1884 liet hij de naam 'Highland Cream' registreren.
Maar één jaar nadat William Teacher, Ardmore had gebouwd, gingen de blenders Pattison frauduleus bankroet en de whiskymarkt stortte kompleet in.
William Teacher kwam in ernstige moeilijkheden, en met hem vele anderen, maar Teacher kon dank zij zijn drankwinkels overleven.
In 1955 werd de distilleerderij met twee ketels uitgebreid tot vier ketels. In 1960 werd The Glendronach gekocht en de laatste drankwinkels verkocht. In 1974 kwamen er vier ketels bij.
In 1976 werd William Teacher overgenomen door Allied Breweries, die op hun beurt in 1981 werden gekocht door Allied Lyons.
In 1988 nqm Allied Lyons, Hiram Walker over en Allied Distillers werden gevormd, waarvan George Ballantine & Son Ltd, William Teacher & Sons Ltd en Stewart & Son Ltd te Dundee, deel van gingen uitmaken-
Koel- en proceswater komen van bronnen van de Knockandy heuvel. De ketels worden deels met kolen en deels met stoom verhit. Het is één van de grootste distilleerderijen van Schotland.
Ardmore is een heel traditioneel bedrijf met ook nog een eigen kuiperij.
Er staat éên Mash tun, groot 12 ton, veertien Wash backs: vier van elk 60.000 liter en tien van elk 30.000 liter.
Ardmore heeft vier Wash stills van elk 15000 liter en vier Spirit stills van elk ook 15000 liter.
De produktiekapaciteit is 2 miljoen liter spirit per jaar.
2007
De Ardmore Traditional wordt uitgebracht: eerst gelagerd in Bourbon vaten, daarna gefinished in Quarter Casks.
In de lagerpakhuizen liggen ook vaten voor experimentele doeleinden: whisky in Quarter Casks, whisky met verschillende turfrook sterktes.
De unpeated single malt whisky, voor het grootste deel voor blending doeleinden wordt Ardair genoemed, de naam voor 'Standing Stones' in de omgeving.

We, the Tasting Panel, verify that the Scotch Malt Whisky inside this bottle has been
passed under some of the most scrupulous noses in the world and approved for re-
lease as a Society bottling.

Only single cask whiskies that promise to intrigue, entertain and delight our members
are selected, true to our motto: "TO LEAVE NO NOSE UPTURNED ".Back to content | Back to main menu